Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Regionalna Sieć Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej

Opublikowano w 5 kwietnia 2018 przez Ula Bandurowska

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej do rozmów o współpracy usługowej, produktowej i sprzedażowej.

Rozpoczynamy prace nad zintegrowanym systemem wsparcia podmiotów ekonomii społecznej w naszym regionie w zakresie procesów zarządczych, produkcyjnych i sprzedażowych. Opierając się na najlepszych praktykach społecznych i biznesowych, zbudujemy platformę współpracy zorientowaną na wymianę wiedzy, efektywne wykorzystywanie zasobów, łączenie łańcuchów dostaw, pozyskiwanie dużych zamówień i współpracę przy ich realizacji. Aby platforma była narzędziem użytecznym dla nas wszystkich, powinniśmy zaplanować ją wspólnie.

Do udziału serdecznie zapraszamy, przede wszystkim, osoby decyzyjne reprezentujące środowisko ekonomii społecznej oraz jej otoczenie wsparcia – spółdzielnie socjalne, WTZ, ZAZ, CIS, KIS, spółki non-profit oraz organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą i odpłatną pożytku publicznego.

Szczegółowe informacje oraz program poniżej. 

Harmonogram działań

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Formularz zgłoszeniowyPowrót do Aktualności →