Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Rekrutacja dla młodzieży z Wrocławia – rusza II edycja Studium PROSPECTUS

Opublikowano w 28 kwietnia 2021 przez admin

Zmiany cywilizacyjne postępują w tak szybkim tempie, że nie sposób przewidzieć jakie
umiejętności przydadzą się w przyszłości. Żeby sprostać tym wyzwaniom ludziom
potrzebna będzie zdolność zdobywania wiedzy, przetwarzania jej przez umysł otwarty na
przyszłość. Program Studium PROSPECTUS ma pomóc w przygotowaniu młodzieży do tych wyzwań.

Celem projektu jest przekazanie uczestnikom wiedzy i rozwijanie umiejętności,
pozwalających na osiągnięcie ponadprzeciętnego poziomu w zakresie samodzielnego
myślenia, wychodzenia poza schematy, zbaczania z utartych ścieżek; myślenia
transgresyjnego, intuicyjnego i twórczego; umiejętności dyskusji, współpracy
w dochodzeniu do konsensusu, przekonywania do swoich racji.
Zajęcia mają charakter seminaryjno-warsztatowy, a teoria jest punktem wyjścia do
dyskusji, rozważania problemu, wyjaśnienia pojawiających się trudności, naprowadzenia
na ścieżkę rozwiązania.

PROGRAM STUDIUM PROSPECTUS

1. Niekonwencjonalne rozwiązywanie problemów z myśleniem analitycznym
i praktycznym – Patrycja Frania-Seniuk.
2. Psychologia komunikacji i efektywna współpraca w zespole projektowym – Monika
Szymonek-Stec.
3. Perspektywy etyczno-filozoficzne w epoce technologii – Piotr Łukomski.
4. Logika z teorią gier – prof. Marek Klonowski.
5. Retoryka – oratorstwo, perswazja – Dorota Garbicz-Stodolna.
6. Świat i wiedza o nim – jak poznajemy? – Wojciech Małecki.
Program Studium PROSPECTUS skierowany jest do uczniów klas III liceów z Wrocławia
i Aglomeracji Wrocławskiej, którzy potrafią niekonwencjonalnie myśleć, są poszukujący,
krytyczni, interesują się wieloma dziedzinami wiedzy. Zajęcia będą odbywały się w roku
szkolnym 2021/2020 (od października do maja), głównie w soboty (18 spotkań).

Zgłoszenia przyjmowane są do 10 maja 2021.
Szczegóły, niezbędne dokumenty oraz regulamin są dostępne na stronie.Powrót do Aktualności →