Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Rekrutacja NGO do projektu „WDRAŻANIE STANDARDÓW FORMALNO-PRAWNYCH WŚRÓD ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WE WROCŁAWIU – PILOTAŻ”

Opublikowano w 28 sierpnia 2019 przez Ula Bandurowska

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych oraz Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” zapraszają wrocławskie organizacje pozarządowe do wdrożenia trzech standardów formalno-prawnych.

• Standardu prawnego.
• Standardu finansowego.
• Standardu zarządzania projektami w organizacjach pozarządowych.

Chcesz się dowiedzieć, jak wzmocnić funkcjonowanie swojej organizacji?

Potrzebujesz wsparcia w procesie jej rozwoju?

Chcesz się dowiedzieć jakie korzyści idą za dobrze przygotowanym i przeprowadzonym procesem standaryzacji?

ZGŁOŚ SIĘ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!

ZAPEWNIAMY WDROŻENIE STANDARDÓW POPRZEZ:
• Realizację wstępnego audytu i analizę stanu wyjściowego.
• Szkolenia dla członków organizacji, pracowników i wolontariuszy w zakresie wymogów danego wdrażanego standardu.
• Opracowanie dla każdej organizacji wymaganych dokumentów, procedur i instrukcji, w oparciu o opracowane i aktualne dokumenty przyjęte dla danego standardu.
• Wsparcie w działaniach korygujących, wnioski i wytyczne do wdrażania.
• Certyfikację standardu.

Przez cały okres wdrażania gwarantujemy konsultacje i doradztwo, dostosowane do indywidualnych potrzeb organizacji.

KRYTERIA WYBORU ORGANIZACJI:
• Organizacje mające siedzibę̨̨ i/lub prowadzące działania na terenie Miasta Wrocławia, które pozyskują̨ środki publiczne na działania na rzecz mieszkańców Wrocławia.
• Projekt ma charakter pilotażu, do którego zostanie zrekrutowanych 10 organizacji pozarządowych z różnych branż i o różnych poziomach rozwoju
(w tym 5 „młodych” NGO działających nie dłużej niż 3 lata).
• O zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie będzie decydować kolejność zgłoszeń.

PRACA Z ORGANIZACJAMI odbywać się będzie w okresie od 20 września 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku

• Organizacje zainteresowane udziałem w planowanym procesie prosimy o wypełnienie i przesłanie KARTY ZGŁOSZENIOWEJ (dostępnej w załączeniu i pod adresem www.dfop.org.pl/wp-content/uploads/2019_08_28_karta-zgłoszenia-do-projektu.docx) na adres: dfop@dfop.org.pl

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ upływa 18 września 2019 roku.

W pierwszej kolejności kwalifikowane będą:
– wrocławskie organizacje członkowskie Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych;
– organizacje, które nie przeszły procesu certyfikacji w ramach projektu: „STANDARYZACJA DZIAŁALNOŚCI WROCŁAWSKIEGO SEKTORA POZARZĄDOWEGO” w latach 2012-2014

ORGANIZACJE ZAKWALIFIKOWANE do udziału w projekcie zostaną o tym poinformowane mailowo i/lub telefonicznie do 20 września 2019 roku.

Dodatkowych informacji o projekcie oraz związanych z procesem rekrutacji udzielają:
Maria Mika – nr tel. 602376974
Grzegorz Tymoszyk – nr tel. 603970999

FB wydarzenia: www.facebook.com/events/376167116616715

Projekt finansowany jest ze środków Gminy Wrocław.Powrót do Aktualności →