Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

REKRUTACJA UCZESTNICZEK DO PROJEKTU

Opublikowano w 30 października 2013 przez admin

Fundacja Centrum Praw Kobiet realizuje projekt „Model Wsparcia jako innowacyjne narzędzie wzmacniające współpracę publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej oraz przedsiębiorców dedykowane gminnym zespołom interdyscyplinarnym”.

Beneficjentem i Liderem projektu jest Gmina Wrocław, w imieniu której projekt realizuje Centrum Integracji Społecznej z siedzibą we Wrocławiu. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją Centrum Praw Kobiet (Partner 1) oraz firmą Biurovita Sp. z o. o. (Partner 2-Przedsiębiorca).

Obecnie jesteśmy na etapie testowania co oznacza, że 15 uczestniczek projektu weźmie udział w 6 miesięcznym programie, który obejmuje szkolenia/warsztaty/porady indywidualne oraz praktyki zawodowe.

Aktualnie poszukujemy Pań chętnych do udziału w projekcie, które spełniają następujące kryteria:

  • kobiety w wieku 50+,
  • niezatrudnione i doświadczające przemocy domowej,
  • będące klientkami Zespołu Interdyscyplinarnego we Wrocławiu.

Rekrutacja uczestniczek trwa do 8 listopada, prowadzi ją Joanna Nogal: tel. 721 520 991.

Więcej informacji o projekcie: http://modelwsparcia.cis.wroclaw.pl/

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Powrót do Aktualności →