Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Sale gimnastyczne dla NGO – Informacja Departamentu Edukacji oraz Biura Sportu i Rekreacji Urząd Miejski Wrocławia

Opublikowano w 1 września 2015 przez admin

W związku ze zbliżającym się nowym rokiem szkolnym, pragniemy poinformować, iż proces przyznawania godzin w ramach: „Bezpłatnego udostępniania, organizacjom pozarządowym, sal gimnastycznych przez szkoły prowadzone przez Miasto Wrocław, w godzinach pozalekcyjnych”, odbędzie się w tym roku na zasadach innych niż dotychczasowe.

Przyjmowanie wniosków zostało zawieszone ze względu na sytuację we wrocławskich szkołach (reorganizacja związana z obowiązkiem szkolnym dla 6-ścio latków).

W związku z powyższym, po uzyskaniu informacji ze szkół o dostępności sal, w pierwszej kolejności przepisane zostaną godziny przyznane klubom w ubiegłym roku. Organizacje, którym nie uda się w I-szym etapie uzyskać godzin, będą miały możliwość aplikowania na niewykorzystane godziny w innych wskazanych przez BSTiR i Departament Edukacji placówkach oświatowych.

Wszelkie, ostateczne decyzje będą Państwu przekazywane bezzwłocznie.

Osoby do kontaktu: Łukasz Sarapuk (BSTiR) lukasz.sarapuk@um.wroc.pl tel.: 71 777 86 34
Jolanta Łukasik (Dep. Edu.) jolanta.lukasik@um.wroc.pl tel.: 71 777 87 45

Więcej informacji: http://www.wroclaw.pl/sale-gimnastyczne-dla-ngoPowrót do Aktualności →