Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Seminarium: Ekonomia współdzielenia – prezentacje innowacji i dobrych praktyk

Opublikowano w 9 listopada 2022 przez admin

Zapraszamy na seminarium poświęcone ekonomii współdzielenia.

21 listopada 2022 od 11.00 do 15.00 w Centrum Sektor3 (ul. Legnicka 65, Wrocław) spotkają się przedstawiciele organizacji pozarządowych, samorządów, firm odpowiedzialnych społecznie i inne instytucje, którym zależy na racjonalnym i odpowiedzialnym wykorzystywaniu zasobów i wprowadzaniu w życie dobrych praktyk.

Przyjrzymy się jak działa mechanizm współdzielenia przedmiotów, wiedzy, a nawet osób przez różne podmioty. Poruszymy w tym kontekście kwestię dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Spróbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie, jak możemy wspólnie działać, by ograniczyć wpływ współczesnych kryzysów, w tym klimatycznego, na kondycję usług publicznych oraz podmiotów za nie odpowiedzialnych, a także na więzi i relacje społeczne.

Seminarium będzie okazją do podjęcia bardzo istotnego dziś tematu idei współdzielenia zasobów przez NGO-sy, jako drogi do rozwijania organizacji i wypracowywania nowych platform współpracy. To także szansa na spotkanie się podmiotów, które postawiły już pierwsze kroki w propagowaniu współdzielenia i mogą podzielić się swoim doświadczeniem. Wydarzenie traktujemy jako forum dialogu, na którym porozmawiamy również o wyzwaniach współczesnego świata w zakresie kurczenia się zasobów i  ograniczenia konsumpcji oraz postaramy się znaleźć rozwiązania istotnych dla nas problemów.

Tematem głównego wystąpienia jest przybliżenie działania Pozarządowego Centrum Współdzielenia Zasobów „Współdzielnia” – inicjatywy finansowanej przez Gminę Wrocław, a prowadzonej przez Fundację „Umbrella”, która umożliwia lokalnym NGO bezpłatne wypożyczanie sprzętu ułatwiającego dostępność lokali i wydarzeń osobom z niepełnosprawnościami oraz zasobów potrzebnych przy organizacji wydarzeń. “Współdzielnia” to także tworzenie i rozwijanie sieci współpracy w ramach społecznie odpowiedzialnej ekonomii współdzielenia (non for profit). Prelekcję poprowadzą członkowie zespołu projektowego:

  • Koordynator projektu Grzegorz Tymoszyk,
  • Członkini zespołu Kinga Borkowska,
  • Członek zespołu Michał Szkrawan.

Podczas panelu dyskusyjnego przyjrzymy się innym pionierskim rozwiązaniom w tym zakresie, realizowanym zarówno przez podmioty publiczne, biznes, jak i organizacje społeczne. W tej części seminarium możecie Państwo wziąć udział zgłaszając w formularzu zgłoszeniowym chęć krótkiej prezentacji swojej inicjatywy jako dobrej praktyki w zakresie ekonomii współdzielenia non for profit.

Wierzymy, że Państwa obecność i aktywny udział w seminarium wpłynie z pożytkiem na rozwijanie współpracy na gruncie współdzielenia zasobów.

Zgłoszenia przyjmujemy do 17.11.2022 roku przez formularz: https://forms.office.com/r/qXVUquf43VPowrót do Aktualności →