Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Seminarium o streetworkingu – OSOS i Stowarzyszenie „Trampolina” zapraszają!

Opublikowano w 13 października 2015 przez admin

Ogólnopolska Sieć Organizacji Streetworkerskich OSOS oraz Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie „Trampolina“ zapraszaja Państwa na seminarium poświęcone podsumowaniu projektu badawczego „Monitoring realizacji streetworkingu w ramach współpracy międzysektorowej”.

Podczas seminarium omówimy rolę streetworkingu w kształtowaniu lokalnej polityki społecznej i przedstawimy analizy, rekomendacje i dobre praktyki dotyczące współpracy międzysektorowej na rzecz promocji i wsparcia streetworkingu w naszym mieście.

Seminarium odbędzie się 15.10.2015 r.w godzinach 11:00 – 14:00 w Infopunkcie BARBARA, ul. Świdnicka 8c, Wrocław.

Seminarium kierowane jest w szczególności do pracowników jednostek samorządu terytorialnego, przedstawicieli organizacji pozarządowych, pracowników placówek wsparcia
dziennego i organizatorów lub koordynatorów współpracy samorządu z organizacjami
pozarządowymi, sektora pomocy społecznej oraz wszystkich zainteresowanych
streetworkingiem jako jedną z metod alternatywnej pracy społecznej z osobami potrzebującymi.

Program seminarium:
1. Informacje o projekcie „Monitoring realizacji streetworkingu w ramach współpracy
międzysektorowej” i działaniach sieci OSOS
2. Przedstawienie wyników badania „Monitoring realizacji streetworkingu w ramach
współpracy międzysektorowej”
3. Lokalne działania streetworkerskie w systemie wsparcia i pomocy
4. Rola streetworkingu w lokalnej/regionalnej polityce społecznej
5. Dyskusja nad wynikami badania

Prosimy o potwierdzenie udziału w seminarium do dnia 14.10.2015 roku na adres mailowy sas.trampolina@gmail.com.

Projekt „Monitoring realizacji streetworkingu w ramach współpracy międzysektorowej” realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.Powrót do Aktualności →