Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Serdecznie zapraszamy na inauguracyjne spotkanie Grupy Dialogu Społecznego ds. edukacji i wychowania

Opublikowano w 15 czerwca 2016 przez admin

Zaproszenie, kierujemy przede wszystkim do wrocławskich organizacji, podmiotów publicznych i prywatnych, oraz grup środowiskowych, które koncentrują swoje działania we Wrocławiu w obszarze edukacji i wychowania.

Termin: wtorek, 21 czerwca 2016, w godz. 13:00– 15:00

Miejsce: Wrocławskie Centrum Seniora (sala 21) Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego, pl. Dominikański 6.

Idea, cel spotkań: Wymiana doświadczeń, spostrzeżeń i inicjatyw dotyczących metod, form, zasad oraz celów w wychowaniu i edukacji dzieci i młodzieży. Koncepcje kształcenia stałego, na każdym etapie życia. Zaangażowanie oraz odpowiedzialność różnych osób i podmiotów w procesie edukacji i wychowania. Przeciwności i wyzwania stanowiące przeszkody w osiąganiu zamierzonych celów.
Podczas pierwszego spotkania GDS stworzymy katalog ważnych tematów i zagadnień, nad którymi będziemy pracować w przyszłości.

Docelowo: rozwiązywanie konkretnych problemów poprzez pracę w zespole / zespołach roboczych (organizacje – urzędnicy), tworzenie dobrych praktyk i wzorców działania.
Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu na adres:

dominik.golema@um.wroc.pl

Serdecznie zapraszamy:
Urząd Miejski Wrocławia / Departament Spraw Społecznych / Rzecznik ds. Dialogu Społecznego – Dominik Golema
Stowarzyszenie „Żyj kolorowo” / Prezes – Jacek Bednarek
Fundacja Wspierania Edukacji i Rozwoju Osobistego HELIOS / Członek zarządu – Jacek Ciesielski

 Powrót do Aktualności →