Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Smaki współpracy

Opublikowano w 20 stycznia 2017 przez admin

W sferze wrocławskiego dialogu międzysektorowego końcówka roku 2016 upłynęła pod hasłem „Smaki współpracy”. Wśród tematów poruszanych pomiędzy organizacjami pozarządowymi szczególną uwagę poświęcano kwesti jednoczenia sił dla wspólnych celów.

Zapraszamy na cykl spotkań w ramach Grup Dialogu Społecznego, w trakcie których spróbujemy jako obywatele i organizacje pozarządowe odpowiedzieć na pytania:
-Jaka federacja NGO we Wrocławiu?
-Jakie cele? -Jaka formuła?
Pierwsze odbędzie się w poniedziałek, 23 stycznia, o g.13 w PPM ZAJEZDNIA, stow. TRATWA przy ul.Legnickiej 65, s.6.
Serdecznie zapraszamy!


Powrót do Aktualności →