Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Spotkanie Fundsze Europejskie – inspiracje

Opublikowano w 2 listopada 2016 przez admin

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct-Wrocław wraz z partnerem Fundacją Umbrella zaprasza na spotkanie Fundusze Europejskie – Inspiracje

Dwa lata temu ruszyła Nowa Perspektywa UE 2014 – 2020, a wraz z nią nowe programy w ramach których możemy uzyskać dofinansowanie na realizację swoich projektów. Emocji było wiele, pytań dotyczących naborów, zasad, priorytetów jeszcze więcej. Dzisiaj emocje ostygły,  mamy dużo informacji oraz pierwszych beneficjentów owych programów, którzy mogą podzielić się doświadczeniem, promować swoje projekty, upowszechniać ich rezultaty i inspirować innych do działania.

Zapraszamy organizacje, instytucje i podmioty gospodarcze, które realizują lub zrealizowały projekty finansowane z funduszy europejskich zarządzanych na poziomie regionalnym, krajowym lub unijnym (RPO, PO WER, Erasmus +, Horyzont 2020, itd.) do zaprezentowania swojego projektu w Panelu Beneficjentów podczas spotkania „Fundusze europejskie – Inspiracje”, które odbędzie się dnia 29 listopada 2016 roku w godzinach 10:00-14:00 we Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3, przy ul. Legnickiej 65 we Wrocławiu.

Od organizacji, instytucji i podmiotów gospodarczych chcących być współtwórcami tego wydarzenia oczekujemy przygotowania krótkiej prezentacji projektu oraz zaangażowania w dyskusję podczas której wszyscy uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań.

Chętnych prosimy o wypełnienie i przesłanie ankiety zgłoszeniowej. Termin zgłaszania udziału upływa 18 listopada 2016.

Ankieta zgłoszeniowa

 Powrót do Aktualności →