Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Spotkanie informacyjne dot. programu Erasmus+ Młodzież w woj. dolnośląskim

Opublikowano w 15 września 2015 przez admin

Spotkanie kierowane jest do liderów edukacyjnych i młodzieżowych, nauczycieli, wychowawców oraz osób pracujących z młodzieżą.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z możliwościami pozyskania dofinansowania projektów edukacyjnych z programu Erasmus+. Omówione zostaną zagadnienia związane z przygotowaniem projektu oraz rejestracją w systemach elektronicznych programu, a w szczególności praca nad formularzem wniosku eForm.

Termin spotkania: 25 września 2015 r.

Program:

9.45– 10.00 | Rejestracja uczestników

10.00- 12.30 | Spotkanie informacyjne Erasmus+, w tym:

  • ogólne informacja nt. programu Erasmus+
  • sesja informacyjna Erasmus+ Młodzież
  • sesja warsztatowa: jak przygotować projekt do programu

12.30- 13.00 | Przerwa

13.00 -15.00 Warsztaty dotyczące systemów elektronicznych i elektronicznego formularza wniosku eForm

Rejestracja:
Zgłoszenia przyjmowane są w terminie do 20 września 2015 r. poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Informacja o zakwalifikowaniu zostanie rozesłana 22 września.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu do miejsca szkolenia.

Miejsce:
Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3
ul. Legnicka 65
54-206 Wrocław

Kontakt:
Marta Materska-Samek
m.materska.samek@gmail.com
tel: 609893139



Powrót do Aktualności →