Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Spotkanie na temat: Opieka wytchnieniowa – wsparcie opiekunów osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin w perspektywie rozwiązań krajowych i zagranicznych

Opublikowano w 29 sierpnia 2018 przez admin

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, Fundacja Imago oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu zapraszają do udziału w spotkaniu w ramach dolnośląskiej sieci na rzecz reintegracji „Opieka wytchnieniowa – wsparcie opiekunów osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin w perspektywie rozwiązań krajowych i zagranicznych”.

Termin: 21 września 2018 r.

Gdzie: siedziba PCPR we Wrocławiu, ul. Kościuszki 131

Więcej informacji o spotkaniu:

Kluczowym elementem spotkania będzie przedstawienie krajowych dobrych praktyk, a także duńskich rozwiązań w zakresie wsparcia opiekunów. Konferencja jest realizowana pod patronatem Międzynarodowego Stowarzyszenia Krótkiej Przerwy (International Short Break Association) oraz Starosty Powiatu Wrocławskiego.

Szczegóły spotkania znajdują się w załączonym programie oraz na naszym profilu na Facebooku:

https://www.facebook.com/events/231185171054555/permalink/257681315071607/

Prosimy o potwierdzanie udziału w spotkaniu do dnia 10.09.2018 r.  na adres e-mail: l.pachciarz@dops.wroc.pl. Regulamin uczestnictwa w projekcie dostępny jest na stronie internetowej:

http://dops.wroc.pl/aktualnosci2018.php?id=43

Prosimy także o wcześniejsze zgłaszanie przez uczestników specjalnych potrzeb (np. konieczność zapewnienia asystenta/tki osoby z niepełnosprawnością, przestrzeni dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, tłumacza języka migowego, systemu wspomagającego słyszenie, specjalnego wyżywienia czy alternatywnych materiałów informacyjnych).

Zapraszamy do udziału dolnośląskie NGO, działające na rzecz rodzin osób z niepełnosprawnościami!Powrót do Aktualności →