Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Spotkanie pn. „Tworzenie podmiotów ekonomii społecznej przez osoby prawne a kwestia zamówień publicznych”

Opublikowano w 16 października 2019 przez admin

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na spotkanie pn. „Tworzenie podmiotów ekonomii społecznej przez osoby prawne a kwestia zamówień publicznych”.

Informacje przekazane podczas spotkania będą pomocne w pracy organizacji pozarządowych/ podmiotów ekonomii społecznej oraz jednostek samorządu terytorialnego (m.in. decydentów, pracowników wydziałów spraw społecznych i zamówień publicznych).

Termin: 18 października 2019 r. w godz. 10.00 – 13.30

Miejsce: Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Piłsudskiego 95 (sala konferencyjna) 1 piętro, Wrocław

Maksymalna liczba uczestników: 20 osób (organizatorzy dysponują jeszcze wolnymi miejscami)

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Osoby, które w tym roku złożyły już dokumenty rekrutacyjne nie muszą ich wypełniać ponownie – wystarczy poinformować organizatorów telefonicznie lub mailowo o udziale w spotkaniu. Osoby, które już potwierdziły swój udział nie muszą ponownie potwierdzać udziału.

Organizatorzy proszą o przybycie lub wydelegowanie Państwa pracowników i informację potwierdzającą przybycie do dnia 16 października 2019 r. (środa)

Wydarzenie jest organizowane w ramach projektu „Dolnośląska Ekonomia Społeczna” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020
Oś Priorytetowa 9 Włączenie Społeczne Działanie 9.4 Wspieranie Gospodarki Społecznej

Program spotkania

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin uczestnictwa

Oświadczenia osoby wyznaczonej do udziału w projekciePowrót do Aktualności →