Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Spotkanie podsumowujące prace nad Dokumentem „Kultura Obecna”

Opublikowano w 28 lutego 2018 przez admin

Dokument „Kultura Obecna” jest już po konsultacjach. Zapraszamy na spotkanie w tej sprawie wrocławskich twórców, ale także mieszkańców – odbiorców życia kulturalnego.

Odbędzie się ono w piątek 9 marca o godzinie 17:00 w Barbarze (ul. Świdnicka 8b) i będzie miało charakter podsumowania prace nad dokumentem „Diagnozy potencjału kulturowego Wrocławia oraz Plan Rozwoju Kultury w Perspektywie 2020+”. Twórcy dokumentu opowiedzą o konkluzjach z konsultacji i spotkań roboczych. Będzie to dobra okazja do przekazania, w jakim momencie jesteśmy, i które z wytycznych udało się już wdrożyć oraz co planowane jest dalej. Obecni będą Pan Jacek Sutryk Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych, przedstawiciele Wydziału Kultury i pozostali sygnatariusze dokumentu. Zapraszamy do zapoznania się z diagnozą i planem. Dokument i raport z konsultacji dostępny będzie od 8 marca tu: www.wroclaw.pl/rozmawia/kultura-obecna-dokumentPowrót do Aktualności →