Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Spotkanie z Panią Janiną Ochojską

Opublikowano w 14 kwietnia 2016 przez admin

Fundacja „Promyk Słońca” zaprasza na spotkanie z legendą pomocy humanitarnej, panią Janiną Ochojską. Spotkanie odbędzie się w piątek 22 kwietnia o 16.00 w siedzibie oddziału Fundacji „Promyk Słońca” przy ul. Swobodnej 8a we Wrocławiu, wejście B, IV piętro.

Prosimy o zgłoszenie chęci uczestnictwa w Centrum Wolontariatu „Promyk Słońca” pod numerem 665 414 669 lub na adres Centrum.wolontariatu@promykslonca.pl.

Pani Janina Ochojska jest absolwentką astronomii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Mówi biegle po francusku, dobrze po angielsku i rosyjsku. W latach 70. zaangażowała się w działalność opozycyjną, uczestniczyła w tworzeniu NSZZ Solidarność w Toruniu. W 1980 roku rozpoczęła pracę naukową w pracowni astrofizyki PAN w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.
W 1984 roku wyjechała do Francji na operację, która uratowała jej życie. Tam po raz pierwszy przez „EquiLibre” – organizację, która powstała w Lyonie, a której celem była pomoc medyczna i żywnościowa dla szpitali i ośrodków dla chorych dzieci w Polsce – zetknęła się z ideą pomocy humanitarnej. Podczas długiej rekonwalescencji pracowała jako wolontariuszka dla „EquiLibre”. Nawiązywała kontakty, wyszukiwała szpitale i ośrodki, które najbardziej potrzebowały pomocy i koordynowała przyjazdy ciężarówek do Polski. Zajmowała się również organizacją francuskich konwojów z pomocą dla Bośni.

W roku 1989, po wolnych wyborach w Polsce, Alain Michel, Zbigniew Chłap, Bogdana Pilichowska i Janina Ochojska założyli Polską Fundację EquiLibre. Celem Fundacji było rozdzielanie w Polsce pomocy zagranicznej oraz propagowanie wzorów samopomocy i samoorganizacji społecznej. Po udziale we francuskim konwoju do Bośni (1992), zorganizowanym przez EquiLibre, postanowiła wysłać pomoc z Polski dla ofiar wojny w byłej Jugosławii. Pierwszy konwój do Jugosławii zorganizowany przez Janinę Ochojską, złożony z 12 ciężarówek, wyjechał do Sarajewa w grudniu 1992 roku.

W 1994 r. Janina Ochojska wraz z grupą współpracowników odeszła z EquiLibre i założyła Fundację Polska Akcja Humanitarna, w której do dziś sprawuje funkcję prezesa zarządu.

https://www.facebook.com/WolontariatFundacjiPromykSloncaPowrót do Aktualności →