Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Spróbujmy się zrozumieć

Opublikowano w 18 czerwca 2014 przez admin

Firma Dobre Kadry Sp. z.o.o oraz Fundacja „Umbrella“ prowadząca Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarzadowych Sektor 3 zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych, ich pracowników oraz wolontariuszy na seminarium pt. „Spróbujmy się zrozumieć“ poświęcone tematyce aktywizacji zawodowej osób niedosłyszących i niesłyszących.
Podczas seminarium dowiecie się Państwo między innymi:

1. Kim jest Niesłyszący pracownik? oraz Dlaczego często nie uważa się za osobę niepełnosprawną, a odrębną kulturowo?
2. Na jakich stanowiskach pracują Niesłyszący i jak się z nimi komunikować?
Niesłyszący posiadają szczególne kompetencje, które są cenione przez pracodawców, takie jak: umiejętność obserwacji, dokładność, sumienność, umiejętność skupienia uwagi, zdolności manualne. Niesłyszący są chwaleni za wysoką efektywność i motywację do pracy.
3. Jakie korzyści finansowe i pozafinansowe z zatrudnienia osoby niesłyszącej czerpie pracodawca (w tym organizacje pozarządowe)?
(np.: obniżenie lub likwidacja obowiązkowej składki na PFRON, do 90% kosztów płacy pracownika, fundusze na dostosowanie miejsca pracy, itp.).
4. Jak prawidłowo przygotować miejsce pracy i współpracowników Niesłyszącego pracownika? (np.: wspomaganie sygnałów dźwiękowych sygnałem świetlnym, komunikacja za pomocą sms, bipera, komunikatorów, edytorów tekstu).

BEZPŁATNE SEMINARIUM odbędzie się w dniu: 24 czerwca 2014, godz. 16:00-17:30
Miejsce: Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3, duża sala warsztatowa, ul. Legnicka 65, Wrocław; przystanek MPK „Kwiska“; wjazd na parking od strony ul. Wejherowskiej (na tyłach zajezdni tramwajowej)

Liczba miejsc ograniczona!

Informacje oraz zapisy na seminaria:
www.dobrekadry.pl, e-mail: katarzyna.pilarczyk@dobrekadry.pl, tel: 604 919 826 lub 71 343 77 73

www.pracagluchych.plPowrót do Aktualności →