Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Sprytny Senior w Czernicy

Opublikowano w 6 kwietnia 2018 przez admin

Stowarzyszenie Animacji i Rozwoju Lokalnego zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach dla seniorów oraz wszystkich zainteresowanych.

Uczestnicy zdobędą i pogłębią swoją wiedzę na temat: 1) praw konsumenta (np. możliwości odstąpienia od umowy), 2) kwestii obywatelskich (istota i zasady działania samorządu, zagadnienia formalne związane z funkcjonowaniem rad seniorów), 3) prawa medycznego, w tym praw pacjenta, 4) zagadnień prawnych (w szczególności spadki i testamenty), 5) form i możliwości partycypacji społecznej na poziomie lokalnym, 6) bezpieczeństwa seniorów (np. różne formy oszustw, zakres działań służb odpowiedzialnych za utrzymanie porządku i bezpieczeństwa publicznego, piramidy finansowe).
Spotkania odbywać się będą w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy przy ul. Wrocławskiej 78 o godz. 17:00 w kwietniu (10 IV, 17 IV, 24 IV) i maju (8 V, 15 V, 22 V).Powrót do Aktualności →