Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Stanowisko dot. projektu ustawy o NCRSO

Opublikowano w 2 lutego 2017 przez admin

Zachęcamy do zapoznania się ze stanowiskiem dotyczącym projektu ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Prezentowane stanowisko jest wynikiem współpracy z organizacjami członkowskimi, nieformalną koalicją wrocławskich organizacji pozarządowych, uczestnikami spotkań konsultacyjnych oraz Ogólnopolskimi Federacjami.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o odniesienie się do prezentowanych uwag i informację, które z nich zostały uwzględnione, a które nie i z jakiego powodu. Liczymy, że cały proces konsultacji został tak zaplanowany, aby aktywni jego uczestnicy otrzymali pełną informację w postaci raportu z konsultacji.

 

Stanowisko dot. projektu ustawy o NCRSOPowrót do Aktualności →