Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Stowarzyszenie Pomocy „ISKIERKA” poszukuje wychowawcy

Opublikowano w 10 października 2017 przez admin

Stowarzyszenie Pomocy „ISKIERKA” poszukuje wychowawcy w wymiarze 30 godz. tygodniowo, praca z dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami.

Zadaniem wychowawcy będzie:
– sprawowanie opieki nad grupą wychowawczą
– udzielanie pomocy w nauce oraz organizowanie grupowych zajęć rozwijających umiejętności i zainteresowania dzieci i młodzieży
– indywidualna praca z dziećmi i młodzieżą (interwencja,wsparcie)
– praca z rodzicami wychowanków, prowadzenie konsultacji, spotkań, grup edukacyjnych, grup wsparcia dla rodziców
– organizacja wyjść, wycieczek, warsztatów, zdarzeń, atrakcji feryjnych i wakacyjnych
– współpraca z zespołem merytorycznym placówki oraz instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i jego rodziny
– prowadzenie odpowiedniej dokumentacji
Poszukujemy osób, które mają:
– ukończone studia wyższe pedagogiczne;
– doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą, rodzicami;
– umiejętność pracy w zespole;
– dyspozycyjnych, kreatywnych, otwartych.
Praca w godzinach popołudniowych.
Dokumenty aplikacyjne (CV oraz list motywacyjny) można przesyłać wyłącznie w formie elektronicznej na adres: iskierka.wroc@gmail.com do dnia 11.10.2017r.
Informujemy, że będziemy kontaktować się z wybranymi kandydatami.
Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: „Niniejszym wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV oraz liście motywacyjnym do celów związanych z procesem rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182).”Powrót do Aktualności →