Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Studia podyplomowe – NOWY KIERUNEK

Opublikowano w 4 sierpnia 2015 przez admin

Na wrocławskim Uniwersytecie Ekonomicznym ruszają pierwsze w Polsce studia podyplomowe kształcące w praktyczny sposób lokalnych liderów sektora pozarządowego, biznesu i samorządu.  Już dziś zapisz się na kierunek „Liderzy lokalni w organizacjach publicznych, prywatnych i pozarządowych”!


Chcesz skutecznie zarządzać zespołem swojej organizacji i komunikować z otoczeniem? Nauczyć się aplikować o fundusze unijne na lata 2014-2020, aby zapewnić lokalnym przedsięwzięciom ciągłość działania i niezbędne środki? Poznać przedstawicieli biznesu i administracji publicznej?

Nowy kierunek studiów podyplomowych: „Liderzy lokalni w organizacjach publicznych, prywatnych i pozarządowych” skierowany jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych, aktywistów działających dla swoich społeczności, lokalnych polityków (starostów, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, radnych), urzędników, przedsiębiorców i menedżerów.

W programie studiów znalazły się takie zagadnienia jak kierowanie zespołem, wystąpienia publiczne, twórcze zarządzanie konfliktami. – Będziemy uczyć przyszłych liderów tworzenia ciekawych, inspirujących komunikatów, które motywują innych do działania. Nauczymy rozpoznawać własne talenty do kierowania innymi, a także dopasować style przywództwa do otoczenia i oczekiwań społecznych – mówi Haromszeki. Twórcy kierunku  podkreślają, że bycie lokalnym liderem oznacza tworzenie relacji ze współpracownikami i całym otoczeniem organizacji, a  jej zaistnienie wymaga wzięcia pod uwagę wielu specyficznych czynników – kultury organizacyjnej, kontekstów społecznego, gospodarczego, kulturowego, politycznego.

– Badania pokazują, że potrzebujemy bliższych relacji z innymi, działań aktywizujących lokalne środowiska  – mówi dr Łukasz Haromszeki, pomysłodawca i kierownik studiów z Uniwersytetu Ekonomicznego.

– Z drugiej strony brakuje nam umiejętności komunikacyjnych, które by wspierały efektywną współpracę z otoczeniem i kierowanie zespołem. To dziedzina niemal całkowicie zapomniana przez polski system edukacji – dodaje Wszystkie te zagadnienia pojawią się podczas zajęć. Będą one prowadzone w formie warsztatowej przez specjalistów-praktyków z trzech sektorów gospodarki, a także kadrę naukową Uniwersytetu Ekonomicznego. Wartością dodaną będzie możliwość poznania wzajemnych potrzeb i nawiązania współpracy – podczas warsztatów spotkają się ze sobą przedstawiciele NGO-sów, urzędnicy i przedsiębiorcy.– Urzędnik gminy nauczy się tak budować swój wizerunek w otoczeniu, by przyciągać biznes i organizacje społeczne, przedsiębiorca dowie, jak budować relacje z samorządem i wykorzystać potencjał trzeciego sektora, a pozarządowcy – jak współpracować w sytuacji, w  której biznes finansuje ich działania – dodaje twórca studium. Jednym z przedmiotów kierunku będą fundusze unijne na 2014-2020 – przyszli liderzy dowiedzą się, jak o nie aplikować, aby za ich pomocą wesprzeć działania swoich organizacji oraz zapewnić lokalnym przedsięwzięciom ciągłość i niezbędne środki.

Więcej informacji o projekcie: www.podyplomowe.ue.wroc.plPowrót do Aktualności →