Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

„Suweren konsultuje – dobre prawo buduje”

Opublikowano w 13 listopada 2017 przez admin

Federacja Inicjatyw Oświatowych zaprasza. Oto szansa, aby zyskać wpływ na stanowienie prawa w Polsce, szczególnie przepisów dotyczących systemu edukacji: zapraszenie do udziału w szkoleniach w ramach projektu „Suweren konsultuje – dobre prawo buduje”. Zaproszenie kierowane jest przede wszystkim do członków, pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją, oraz członków, pracowników i współpracowników Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Projekt „Suweren konsultuje – dobre prawo buduje” realizuje Federacja Inicjatyw Oświatowych w partnerstwie ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego. Jego celem jest przybliżenie tematyki tworzenia prawa w Polsce, oraz zwiększenia możliwości konsultowania projektów aktów prawnych przez obywateli.
Uczestnicy naszego projektu dowiedzą się:
– jak czytać i rozumieć treść ustaw i rozporządzeń;
– jak porównywać nowelizacje z dokumentami zmienianymi;

– jak je oceniać i formułować wnioski;
– jak organizować i prowadzić konsultacje w swoim środowisku;
– jak funkcjonują organizacje pozarządowe i związki zawodowe;
– skąd biorą się środki publiczne na oświatę i jak są wydatkowane;
– jak udzielane są dotacje na prowadzenie placówek edukacyjnych.

Zdobędą też wiele innych informacji i umiejętności – pełny zakres tematyczny znajduje się w Regulaminie rekrutacji. Udział w projekcie dla jego uczestników i delegujących ich organizacji jest bezpłatny.

Więcej informacji i dokumenty do pobrania: http://fio.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1705:suweren-konsultuje-dobre-prawo-buduje&catid=147:z-fio&Itemid=100082Powrót do Aktualności →