Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Świadomy obywatel – gra symulacyjna

Opublikowano w 14 października 2014 przez admin

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego oraz Stowarzyszenie „Karta 99” zapraszają do udziału w grze symulacyjnej będącej finałem projektu „Świadomy obywatel”.


Jak uzyskać świadczenia z MOPS-u? Co zrobić, gdy jest się świadkiem przestępstwa? Dlaczego warto skorzystać z pomocy mediatora? Tego wszystkiego można się dowiedzieć, biorąc udział w grze. Uczestnicy otrzymają zadania polegające na rozwiązaniu spraw „z życia wziętych”, gdzie konieczne będzie skorzystanie z pomocy poszczególnych instytucji i organizacji funkcjonujących we Wrocławiu. W tym celu skonstruowane zostaną biura Policji, MOPS-u, organizacji pozarządowej, do których uczestnicy – „klienci” – będą musieli się udać. Na koniec każdy z graczy będzie mógł przeprowadzić wspólnie z organizatorami analizę przebytej ścieżki oraz stopnia zrealizowania zadania, wskazując mocne i słabe strony systemu.

Do uczestnictwa w grze zapraszamy zarówno młodzież, jak i osoby dorosłe. Będzie to wyjątkowa okazja do spotkania ze specjalistami oraz sprawdzenia w praktyce, jak i gdzie można skorzystać z pomocy w razie nieprzewidzianych życiowych zdarzeń.

Termin: 24 października

Miejsce: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej – Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 30B

Program:
9:00-15:00 – prowadzenie gry
11:00-12:00 – przerwa techniczna

Możliwe rozpoczęcie gry w godzinach:
9:00     9:20      9:40
10:00     10:20     10:40
12:00    12:20    12:40
13:00    13:20    13:40
14:00    14:20

Każdy gracz może przyjść o dowolnej porze. Czas wykonania zadania wraz z przygotowaniem to 40 minut.

Wydarzenia towarzyszące:
Punkt Informacyjny Wrocławskich Biur Porad Obywatelskich
Warsztaty manualne prowadzone przez Wrocławską Spółdzielnię Socjalną „Gniazdko”

Więcej informacji na stronie: poradnictwo.wroclaw.pl

Gra symulacyjna realizowana jest w ramach obchodów Wrocławskich Dni Poradnictwa Obywatelskiego oraz Międzynarodowego Dnia Mediacji.

Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym przez :
Rzecznika Praw Obywatelskich
Ministra Sprawiedliwości
Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Organizatorzy:
Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego
Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw „Karta 99”
Fundacja Dajmy Szansę
Fundacje Dom Pokoju

Partner strategiczny:
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

Partnerzy:
Spółdzielnia Socjalna „Gniazdko”
Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury i BibliotekarzyPowrót do Aktualności →