Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Szansa na pracę dla osób do 24 roku życia bez doświadczenia i kwalifikacji!

Opublikowano w 6 kwietnia 2016 przez admin

 

„Per aspera ad astra – kompleksowy program wprowadzania młodzieży NEET na rynek pracy” to tytuł projektu skierowanego do młodych mieszkańców Dolnego Śląska.

Stowarzyszenie Euro- Concret oraz Fundacja Eudajmonia rozpoczęły rekrutację do nowego projektu skierowanego do młodych, którzy nie ukończyli jeszcze 24 roku życia, obecnie nie pracują, nie uczą się w trybie dziennym, a którzy chcą podnieść swoje kompetencje, zdobyć nowe kwalifikacje oraz podjąć pierwszą pracę.

Podstawowe kryteria oprócz wieku to zamieszkiwanie na terenie województwa dolnośląskiego, brak pracy, nie uczestniczenie w kształceniu w trybie dziennym. Preferowane będą osoby długotrwale bezrobotne i niepodsiadające kwalifikacji zawodowych.

Proces rekrutacji trwa! Ilość miejsc ograniczona do 78 osób.

Co daje uczestnictwo w projekcie?

• bony szkoleniowe dla każdego uczestnika do max. 2,5 tys. zł na indywidualnie wybrane szkolenie

• płatne staże

• bezzwrotne dotacje na założenie własnej firmy do 20 tys. zł

• wsparcie pomostowe

• opłacanie ewentualnych dojazdów na kursy, szkolenia, staże

• pośrednictwo pracy

• wsparcie dla osób z niepełnosprawnością

Więcej informacji o projekcie oraz formularz rekrutacyjny dostępny w załączniku lub na: www.eudajmonia.pl

Zachęcamy Państwa do udziału!

W razie pytań prosimy o kontakt – Ewelina Puławska tel. 881 476 942

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt realizowany w ramach „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”.FORMULARZ ASPERA ASPERA – info o projekcie Regulamin ASPERA

http://www.legnica.fm/…/10286-znajdz-prace-z-fundacja-eudaj…
https://www.facebook.com/Per-Aspera-ad-Astra-987507517981865/?ref=hl Powrót do Aktualności →