Zapisz się do newslettera

Szczegółowe zasady korzystania z adresu siedziby i korespondencyjnego

UWAGA: warto przeczytać! Zgodnie z naszym regulaminem:

Szczegółowe zasady korzystania z adresu siedziby i korespondencyjnego.

  • Organizacja może skorzystać z adresu Centrum: ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław jako adresu siedziby/korespondencyjnego, po zadeklarowaniu w porozumieniu takiego zapotrzebowania, wypełnieniu wniosku o użyczenie adresu, dostarczeniu wymaganych dokumentów rejestracyjnych i po podaniu danych co najmniej dwóch osób z Organizacji upoważnionych do odbioru korespondencji (imię i nazwisko, telefon i e-mail). Po spełnieniu tych wymogów, Centrum wydaje zaświadczenie potwierdzające adres siedziby Organizacji. Niedopuszczalna jest samowolna rejestracja adresu siedziby w KRS.
  • Korespondencja zwykła jest odbierana przez pracowników Centrum i przekazywana osobom upoważnionym przez daną Organizację. Organizacja jest zobligowana do regularnego sprawdzania korespondencji zwykłej – pracownicy Centrum nie informują o przychodzących listach.
  • Korespondencja polecona (bez potwierdzenia odbioru) jest odbierana przez pracowników Centrum i przekazywana osobom upoważnionym przez daną organizację – pracownicy Centrum informują o przychodzącej korespondencji osoby upoważnione przez Organizację do odbioru, zgodnie z kolejnością w Porozumieniu o współpracy.
  • Korespondencja polecona z potwierdzeniem odbioru – pracownik Centrum przyjmuje awizo; pracownik Centrum informuje o przychodzącej korespondencji telefonicznie i malowo osoby upoważnione przez Organizację do odbioru, zgodnie z kolejnością w Porozumieniu o współpracy. Nie informujemy o nadejściu powtórnych awiz.
  • Przesyłki kurierskie – pracownicy Centrum informują o przychodzącej przesyłce telefonicznie i malowo osoby upoważnione przez Organizację do odbioru, zgodnie z kolejnością w Porozumieniu o współpracy. W przypadku niepoprawnie zaadresowanych przesyłek (np. brak pełnej nazwy organizacji, wskazanie tylko osoby itp.) – pracownicy Centrum zastrzegają sobie prawo do nieodbierania takiej korespondencji.
  • Organizacja ma obowiązek odbierać swoją pocztę regularnie, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
  • Zabrania się podawania i wykorzystywania jako własnego: adresu strony www, adresu mailowego i numerów telefonów należących do Centrum.

Regulamin świadczenia usługi pocztowej