Zapisz się do newslettera

Szczegółowe zasady korzystania z promocji

UWAGA: warto przeczytać! Zgodnie z naszym regulaminem:

11.    Szczegółowe zasady korzystania z promocji
11.1.    Centrum umożliwia Organizacjom promowanie swoich działań poprzez korzystanie z różnych form informacji i promocji:
•    Wizytówka w bazie NGO na stronie internetowej Centrum;
•    Newsletter;
•    Wpis do aktualności na stronie internetowej Centrum;
•    Tablica ogłoszeń przy wejściu do Centrum;
•    Tablica ogłoszeń na fanpage’u;
•    Miejsce na ulotki w Centrum;
•    Wystawy w siedzibie Centrum;
•    Partnerstwo Centrum przy organizacji wybranych wydarzeń;
•    Możliwość promocji na Dolnośląskich Targach Organizacji Pozarządowych, Dolnośląskim Festiwalu Wolontariatu lub na innych wydarzeniach, których współorganizatorem jest Centrum.
11.2.    Wizytówka w bazie NGO na stronie internetowej Centrum tworzona jest po podpisaniu porozumienia, na podstawie dobrowolnie podanych danych (min. pełna nazwa organizacji i obszar działania). Organizacja może modyfikować wizytówkę.
11.3.    Newsletter wysyłany jest w każdą środę. Aby zamieścić ogłoszenie w newsletterze należy napisać krótką, kilkuzdaniową informację zapowiadającą wydarzenie i przesłać do środy do godz. 11.00 na adres e-mailowy Centrum. Do ogłoszenia można załączyć pliki np. szczegółowy program, ankieta zgłoszeniowa, plakat informacyjny itp. lub link zewnętrzny. Załączniki należy nazwać zgodnie z podanym tytułem wydarzenia np. szkoleniesektor3_ankieta.doc. Tak przygotowane ogłoszenie zostanie jednocześnie zamieszczone na stronie internetowej Centrum.
11.4.    Organizacja może samodzielnie umieszczać ogłoszenia na fanpage’u Centrum SEKTOR3
11.5.    W holu siedziby Centrum znajduje się tablica informacyjna, na której Organizacje mogę umieszczać plakaty i informacje o zapisach na kursy a także stojak na ulotki informacyjne.
11.6.    Sekretariat Centrum nie prowadzi zapisów na kursy, ani nie udziela informacji o kursach organizowanych przez współpracujące Organizacje, nawet jeśli kursy mają miejsce w siedzibie Centrum.
11.7.    Organizator kursu jest odpowiedzialny za przyjmowanie zapisów, telefoniczne informowanie uczestników o zakwalifikowaniu i zmianach w terminach spotkań.
11.8.    Wszelkie informacje skierowane do uczestników kursu, szczególnie telefon kontaktowy organizacji, organizator kursu ma obowiązek umieścić na plakacie.
11.9.    Zabronione jest podawanie na plakatach i ulotkach informacyjnych numeru telefonu należącego do sekretariatu Centrum. Pod tym numerem nie będą udzielane żadne informacje odnośnie kursów prowadzonych przez inne Organizacje.
11.10.    Centrum nie odpowiada za brak informacji ze strony organizatora kursu.
11.11.    W siedzibie Centrum istnieje możliwość zorganizowania wystawy. Warunki skorzystania z tej możliwości ustalane są indywidualnie.
11.12.    Centrum wspiera Organizacje przy realizacji wybranych wydarzeń. Warunki partnerstwa ustalane są indywidualnie.

Pełną treść regulaminu Centrum SEKTOR3 znajdziesz w zakładce: ZACZNIJ Z NAMI WSPÓŁPRACĘ