Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Szczegółowe zasady korzystania ze wsparcia w zakresie doradztwa i konsultacji specjalistycznych

UWAGA: warto przeczytać! Zgodnie z naszym regulaminem:

 1. Zasady korzystania z doradztwa i konsultacji specjalistycznych
  • Centrum oferuje bezpłatne porady i konsultacje specjalistyczne z zakresu tworzenia i funkcjonowania organizacji pozarządowych w Polsce.
  • Warunkiem skorzystania z usług jest wcześniejsze umówienie się osobiste lub telefoniczne
   w sekretariacie Centrum.
  • Osoba korzystająca z porad i konsultacji jest zobowiązana do wypełnienia i podpisania Karty usługi doradczej/Karty konsultacji.
  • W razie rezygnacji z umówionego wcześniej doradztwa/konsultacji specjalistycznych, osoba z nich korzystająca ma obowiązek niezwłocznie poinformować pracowników Sekretariatu Centrum o planowanej nieobecności.
  • W przypadku planowanej nieobecności doradcy/konsultanta, Centrum zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Beneficjenta o tym fakcie oraz uzgodnienia terminu zastępczego.
  • W przypadku dwukrotnego niepoinformowania o nieobecności, Beneficjent chcący skorzystać z konsultacji specjalistycznych może zostać czasowo pozbawiony prawa do korzystania z tej formy wsparcia.

Pełną treść regulaminu Centrum SEKTOR3 znajdziesz w zakładce: DO POBRANIA