Zapisz się do newslettera

Szczegółowe zasady korzystania z usług doradczych

UWAGA: warto przeczytać! Zgodnie z naszym regulaminem:

5.    Szczegółowe zasady korzystania z usług doradczych
5.1.    Centrum oferuje bezpłatne porady i konsultacje problemowe (specjalistyczne) z zakresu tworzenia i funkcjonowania organizacji pozarządowych w Polsce.
5.2.     Warunkiem skorzystania z usługi doradztwa jest wcześniejsze umówienie się osobiście w sekretariacie Centrum lub telefonicznie.
5.3.    Aktualny grafik doradców i konsultantów znajduje się na stronie internetowej Centrum.
5.4.    Osoba korzystająca z konsultacji jest zobowiązana do wypełnienia i podpisania „Karty Usługi Doradczej”.
5.5.    W razie rezygnacji z usługi doradczej/konsultacji, osoba korzystająca ma obowiązek niezwłocznie poinformować o planowanej nieobecności Sekretariat Centrum.
5.6.    W przypadku planowanej nieobecności doradcy/konsultanta, Centrum zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Organizację oraz uzgodnienia terminu zastępczego.

Pełną treść regulaminu Centrum SEKTOR3 znajdziesz w zakładce: DO POBRANIA