Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Szkolenia dla NGO – otwarte konkursy ofert 2017

Opublikowano w 17 listopada 2016 przez admin

Biuro ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia zaprasza na spotkania z przedstawicielami komórek merytorycznych.

Spotkania przeznaczone są dla przedstawicieli organizacji pozarządowych zainteresowanych  udziałem w otwartych konkursach ofert  na rok 2017 i odbywać się będą według poniższego harmonogramu, tematyki i podziału na rodzaj konkursów.
Podczas spotkań przedstawiona zostanie aplikacja WITKAC (nowy generator do składania ofert).
Terminy:
Wtorek, 22 listopada 2016 r.   – Sektor 3, ul. Legnicka 65, sala konferencyjna
• godz. 9.00 – 11.00  konkursy z zakresu zdrowia (m.in. poradnictwo rodzinne, centra rozwoju  i aktywności dzieci i młodzieży)
• godz. 13.00 – 15.00  konkursy z działań z zakresu pomocy społecznej (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej)
Środa, 23 listopada 2016 r.  – Sektor 3, ul. Legnicka 65, sala konferencyjna
• godz. 12.00 – 14.00 – konkursy sportowe,
• godz. 14.30  – 15.30– społeczne (m.in. poradnictwo obywatelskie , kluby seniora, mediacje)
Czwartek, 24 listopada 2016 r.   – Sektor 3, ul. Legnicka 65, sala konferencyjna
• godz. 12.00 – 14.00  konkursy z zakresu kultury
Ogłoszone otwarte konkursy ofert UM Wrocławia (będą ogłaszane kolejne): http://bip.um.wroc.pl/otwarte-konkursy-ofert/124


Powrót do Aktualności →