Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Szkolenie: Działalność statutowa i gospodarcza, sprawozdawczość, nadzór, status OPP

Opublikowano w 8 marca 2019 przez Ula Bandurowska

Termin: Dzień I: 01.04.2019r., godz.17.00-20.00 / Dzień II: 08.04.2019r., godz. 17.00-20.00

Miejsce: Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3, Legnicka 65, 54-206 Wrocław

Szkolenie skierowane jest do organizacji pozarządowych, grup inicjatywnych oraz osób zainteresowanych założeniem organizacji pozarządowych z terenu Wrocławia.

Zgłoszenia poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 22.03.2019 r.

Program szkolenia:

Dzień I.
DZIAŁALNOŚĆ NIEODPŁATNA I ODPŁATNA POŻYTKU PUBLICZNEGO A DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ORGANIZACJI

1. Działalność statutowa organizacji- cele pożytku publicznego
2. Działalność nieodpłatna
3. Działalność odpłatna- czego boją się organizacje?
4. Działalność gospodarcza- ustawowe ograniczenia
5. Przykłady działalności statutowej i gospodarczej – w tym sponsoring i sprzedaż
OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE ORGANIZACJI

1. Sprawozdanie merytoryczne OPP
2. Sprawozdanie merytoryczne stowarzyszenia
3. Sprawozdanie z działalności fundacji
4. Sprawozdanie finansowe.

Dzień II.
NADZÓR SĄDOWY NAD FUNDACJAMI I STOWARZYSZENIAMI– od uchylenia uchwały aż do zarządu komisarycznego w fundacji lub rozwiązania stowarzyszenia

UZYSKANIE STATUSU ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

1. Tryb uzyskiwania statusu organizacji pożytku publicznego. Niezbędne zmiany w dokumentach organizacji i w jej funkcjonowaniu.
2. Uprawnienia i obowiązki organizacji pożytku publicznego:
3. Możliwość uzyskania środków z odpisu 1% podatku dochodowego i obowiązki z tym związane. Kampania reklamowa ze środków z 1%.
4. Kontrola w OPP – organ prowadzący, przebieg, skutki
5. Za co można utracić status OPP?

Osoba prowadząca: radca prawny Karina Włodarczyk

Od blisko ośmiu lat prowadzi bieżącą obsługę prawną fundacji i organizacji pożytku publicznego o różnych celach statutowych. Swoją wiedzą wspiera zarówno małe organizacje o zasięgu lokalnym jak i duże realizujące projekty ogólnopolskie. W roku 2015 brała udział w posiedzeniach Komisji Polityki Społecznej i Rodziny podczas opracowywania projektu nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.Powrót do Aktualności →