Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Szkolenie: ochrona danych osobowych w organizacjach pozarządowych.

Opublikowano w 28 maja 2018 przez Ula Bandurowska

Termin: 21.06.2018 r. (tj. czwartek) – w godz. 9.30 – 16.00

Miejsce: Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3, Legnicka 65, 54-206 Wrocław

Koszty szkolenia:
90 zł brutto/od osoby. Płatne przelewem przed terminem szkolenia.

Szkolenie skierowane jest do organizacji pozarządowych, grup inicjatywnych oraz osób zainteresowanych założeniem organizacji pozarządowych.

Zgłoszenia poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 14.06.2018 r.

 

Program szkolenia:

Podstawowe pojęcia z zakresu przetwarzania danych osobowych
1. Charakter prawny rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
2. Filozofia przepisów RODO
3. Podmioty zobowiązane do ochrony danych

Analiza wymagań RODO w zakresie przetwarzania danych
1. Określenie celu prawnego przetwarzania danych
2. Zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości
3. Inne zasady

Dane wrażliwe

1. Zakres danych wrażliwych
2. Możliwość przetwarzania danych wrażliwych
3. Dostęp do danych wrażliwych innych podmiotów niż osoba, której dane dotyczą

Prawa osób, których dane dotyczą
1. Prawo do bycia poinformowanym o operacjach przetwarzania
2. Prawo dostępu do danych
3. Prawo do sprostowania i uzupełnienia danych
4. Prawo do usunięcia danych
5. Prawo do bycia zapomnianym
6. Prawo do ograniczenia przetwarzania
7. Prawo do przenoszenia danych
8. Zakaz profilowania

Dokumentacja związana z ochroną danych osobowych

1. Analiza ryzyka w zakresie danych osobowych
2. Ocena skutków przetwarzania danych osobowych (DPIA)
3. Pozostała dokumentacja dotycząca bezpieczeństwa danych

Zgody na przetwarzanie danych
1. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
2. Treść zgody na przetwarzanie danych osobowych
3. Ważność zgód na przetwarzanie danych osobowych po 25 maja 2018 r.
4. Zgody powiązane z przetwarzaniem danych osobowych – na przetwarzanie wizerunku informację handlową
5. Pozyskiwanie zgody od małoletnich

Odpowiedzialność za naruszenie zasad ochrony danych osobowych
1. Odpowiedzialność cywilna
2. Odpowiedzialność karna
3. Odpowiedzialność dyscyplinarna i pracownicza

 

UWAGA!
Program szkolenia nie obejmuje przygotowywania indywidualnych rozwiązań prawnych oraz procedur postępowania dla podmiotów, których przedstawiciele biorą udział w szkoleniu w obszarze gromadzenia i ochrony danych osobowych.

Prowadzący: Jarosław Greser – doktor nauk prawnych.
Absolwent prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Swoją wiedzę pogłębiał na stażach badawczych w Genewie, Paryżu i Kopenhadze. Doktor nauk prawnych z zakresu prawa publicznego. Od 11 lat współpracuje z przedsiębiorstwami zakresie obsługi prawnej, w szczególności w obszarze ochrony danych osobowych, praw autorskich i zwalczania nieuczciwej konkurencji. Prowadzi od strony prawnej procesy komercjalizacji wiedzy w branży chemicznej, spożywczej i nowych technologii. Pracownik naukowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza specjalizujący się w zagadnieniach związanych z ochroną i wdrażaniem innowacji oraz prawnych regulacji internetu rzeczy. Prowadzi szkolenia dla organów administracji publicznej, firm oraz organizacji pozarządowych. Autor artykułów i opracowań dotyczących wdrażania RODO w różnych branżach.

 Powrót do Aktualności →