Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Szkolenie online: Monitoring i ewaluacja projektów

Opublikowano w 22 lutego 2021 przez Ula Bandurowska

Termin: 17.03.2021r., godz. 16.30 – 19.30

Ze względu na aktualną sytuację epidemiczną szkolenie zostanie zrealizowane w formie online – poprzez platformę Google Meet.

Szkolenie skierowane jest do organizacji pozarządowych, grup inicjatywnych oraz osób zainteresowanych założeniem organizacji pozarządowych z terenu Wrocławia.

Zgłoszenia poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 9.03.2021r.

Program szkolenia:
1. Czym jest monitoring i ewaluacja projektów? Wprowadzenie (definicje, cele i metody).
2. Monitoring i ewaluacja w realizacji projektów :
a) metody i narzędzia w dostosowaniu do specyfiki projektów;
b) analiza ryzyka i środki naprawcze w kontekście założonych rezultatów projektu;
c) upowszechnianie wyników ewaluacji.
3. Monitoring i ewaluacja we wnioskach aplikacyjnych (na przykładach wniosków m.in. Gminy Wrocław, EOG, FIO).
4. Pytania uczestników/czek.

Osoba prowadząca: Alicja Pietrzyk
Koordynatorka projektów, specjalistka ds.ewaluacji i monitoringu, trenerka. Od 13 lat pisze wnioski aplikacyjne i realizuje projekty ze środków m.in.: EFS, POKL, RPO, MSZ,FIO, Erasmus, EOG we wrocławskich organizacjach pozarządowych i w Gminie Wrocław.

Szkolenie finansowane z budżetu Gminy Wrocław w ramach projektu pn. „Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3”.

Uwaga!
Udział w szkoleniach jest bezpłatny.
Zapraszamy do zapoznania się z warunkami uczestnictwa w szkoleniach określonymi w Regulaminie Centrum Sektor 3.
Aktualna oferta szkoleń znajduje się w aktualnościach oraz w kalendarzu szkoleń.Powrót do Aktualności →