Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Szkolenie online: Podstawy prowadzenia księgowości w organizacjach pozarządowych

Opublikowano w 2 lipca 2020 przez Ula Bandurowska

Termin: 20-21.07.2020, godz. 16.00 – 19.00
Szkolenie online realizowane poprzez platformę Google Meet. 

Szkolenie skierowane jest do organizacji pozarządowych, grup inicjatywnych oraz osób zainteresowanych założeniem organizacji pozarządowych z terenu Wrocławia.

Zgłoszenia poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 13.07.2020r.

Program szkolenia:

1. Sposoby prowadzenia księgowości w organizacjach.
2.Uregulowania prawne prowadzenia księgowości w organizacji.
4.Polityka rachunkowości – elementy składowe.
5.Omówienie technik księgowania „papierowo” i komputerowo.
6.Dokumenty księgowe i podstawowe operacje księgowe w organizacji nie prowadzącej działalności gospodarczej.
7.Sposoby wyodrębniania operacji gospodarczych przy realizacji projektów.
8.Uregulowania prawne dotyczące sprawozdań finansowych organizacji pozarządowych (możliwości dotyczące sprawozdań).
9.”E-sprawozdania finansowe” – Omówienie wzorów sprawozdań finansowych dla organizacji pozarządowych obowiązujące za rok 2019 r. oraz sposobu sporządzania i składania.
10.Omówienie treści i informacji zawartych w bilansie, rachunku zysków i strat oraz informacji ogólnej.
11.Rozliczenie roczne z tytułu podatku dochodowego od osób prawych – CIT-8.
12.Zagadnienia podstawowe dot. ewidencji uproszczonej przychodów i kosztów.

Osoba prowadząca: Marcin Babiuch
Magister ekonomii, absolwent studiów podyplomowych Finanse i rachunkowość. Uczestnik kursów i szkoleń księgowych, posiadający certyfikat samodzielnego księgowego. Od wielu lat związany z sektorem pozarządowym. Księgowy wielu fundacji i stowarzyszeń oraz spółdzielni socjalnych. Doradca organizacji pozarządowych w sprawach finansowo-księgowych a przede wszystkim za rozliczanie wydatków, kontrolę budżetów i kwalifikowalności kosztów oraz sporządzanie sprawozdań finansowych dotyczących realizowanych projektów.

Szkolenie finansowane z budżetu Gminy Wrocław w ramach projektu pn. „Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3”.Powrót do Aktualności →