Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Szkolenie: Podstawy tworzenia i zarządzania projektami z obszaru pożytku publicznego w metodologii PCM

Opublikowano w 27 października 2016 przez admin

Termin: 15 – 16.11.2016 r. godz. 16.00 – 20.00

Szkolenie skierowane jest do organizacji pozarządowych, grup inicjatywnych oraz osób zainteresowanych założeniem organizacji pozarządowych mieszkających na terenie Wrocławia.

Koszty szkolenia:
75 zł. Płatne przelewem przed terminem szkolenia.

Zgłoszenia poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 09.11.2016 r.

Ubieganie się o środki w drodze otwartych konkursów ofert wymaga od nas przedstawienia naszego pomysłu w formule projektu. Grantodawcy w kraju i za granicą oczekują, że nasz pomysł będzie oparty na solidnej diagnozie, będzie miał wyznaczone cele, rezultaty, harmonogram działań i spójny budżet.

Większość inicjatyw realizowanych przez organizacje pozarządowe ma charakter projektowy lub zawiera jego charakterystyczne cechy. Praca metodą projektową ma swoje zalety. Pozwala uporządkować planowane działania, przydzielić im odpowiednie zasoby oraz określić zestaw wskaźników, które pozwolą na monitoring postępu projektu.
Jeśli zaczynasz swoją przygodę z tworzeniem projektów bądź chcesz uzupełnić wiedzę w tym obszarze to szkolenie jest właśnie dla Ciebie!

Na szkoleniu dowiesz się:

– W jaki sposób przeprowadzić fazę diagnozy dla przyszłego projektu
– Do czego służą drzewa problemów i celów
– Jak formułować cele i rezultaty projektu
– Do czego służy harmonogram Gantta
– Jak tworzyć budżet projektu
– Na czym polega zarządzanie ryzykiem w projekcie
– Jak zaplanować sprawną komunikację w zespole projektowym

Szkolenie będzie prowadzone metodą warsztatową, poparte wiedzą praktyczną, analizą studiów przypadku, pracą grupową oraz indywidualną.

Prowadzący: Kazimierz Szepiela

Trener, manager, doradca, społecznik. Absolwent Politoligii na Uniwersytecie Wrocławskim i Szkoły Trenerów Biznesu i Doradców Personalnych Elżbiety Sołtys. Od 2001 r. zaangażowany w pracę na rzecz sektora pozarządowego w kraju i za granicą. Doświadczenie zdobywał jako dyrektor Domu Spotkań im. Angelusa Silesiusa oraz konsultant regionalny Narodowej Agencji Programu „Młodzież w Działaniu”. Trener na projektach edukacyjnych w Wielkiej Brytanii, Austrii, Ukrainie, Białorusi. Specjalizuje się we wspieraniu liderów organizacji pozarządowych w obszarach: zarządzania organizacją w tym zarządzania strategicznego, pozyskiwania środków na działalność statutową, prowadzenie podmiotów ekonomii społecznej. Współtwórca i członek zarządu Dolnośląskiej Rady ds. Młodzieży- federacji organizacji pozarządowych pracujących na rzecz młodzieży. Przewodniczący Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego I Kadencji. Autor publikacji z obszaru partycypacji społecznej młodzieży, źródeł finansowania działalności statutowej, a także współautor propozycji aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego o tematykę młodzieżową. Wraz z zespołem Domu Spotkań im. Angelusa Silesiusa laureat nagrody Pro Publico Bono dla najlepszej organizacji pozarządowej o zasięgu regionalnym. Za swoją działalność uhonorowany przez Sejmik Wojewódzki Odznaką Honorową „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego”. Obecnie członek zespołu Instytutu Edukacji Społecznej.Powrót do Aktualności →