Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Podstawy tworzenia i zarządzania projektami z obszaru pożytku publicznego w metodologii PCM

Opublikowano w 18 września 2019 przez Ula Bandurowska

Termin: 15-16.10.2019r., godz. 10:00- 16:00 (szkolenie dwudniowe)
Miejsce: Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3, Legnicka 65, 54-206 Wrocław

Szkolenie skierowane jest do organizacji pozarządowych, grup inicjatywnych oraz osób zainteresowanych założeniem organizacji pozarządowych z terenu Wrocławia.

Zgłoszenia poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 08.10.2019 r.

·Masz pomysły na działania społeczne, ale nie wiesz, jak zmienić je w projekt?
·Masz trudności w planowaniu działań i budżetowaniu wydatków projektowych?
·Zależy Ci na jakości prowadzonych działań społecznych?

Jeśli tak, to zapraszamy Cię na szkolenie z tworzenia i zarządzania projektami społecznymi w metodologii PCM

Na szkoleniu dowiesz się:
· W jaki sposób przeprowadzić fazę diagnozy dla przyszłego projektu
· Do czego służą drzewa problemów i celów
· Jak formułować cele i rezultaty projektu
· Jak przygotować harmonogram Gantta dla projektu
· Jak tworzyć budżet projektu
· Jak zarządzać ryzykiem w projekcie
· Jak zaplanować sprawną komunikację w zespole projektowym

Osoba prowadząca: Kazimierz Szepiela
– kierownik Programu Mikrogranty NGO, członek Zarządu Fundacji Umbrella, trener, manager, doradca, społecznik. Absolwent Politologii na Uniwersytecie Wrocławskim i Szkoły Trenerów Biznesu i Doradców Personalnych Elżbiety Sołtys. Od 2001 r. zaangażowany w pracę na rzecz sektora pozarządowego w kraju i zagranicą. Doświadczenie zdobywał jako pracownik i dyrektor Domu Spotkań im. Angelusa Silesiusa oraz konsultant regionalny Narodowej Agencji Programu „Młodzież w Działaniu”. Trener w projektach edukacyjnych w Wielkiej Brytanii, Austrii, Ukrainie, Białorusi. Specjalizuje się we wspieraniu liderów organizacji pozarządowych w obszarach: zarządzania organizacją (w tym zarządzania strategicznego), pozyskiwania środków na działalność statutową, prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej. Współtwórca i członek zarządu Dolnośląskiej Rady ds. Młodzieży – federacji organizacji pozarządowych pracujących na rzecz młodzieży. Przewodniczący Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego I Kadencji. Autor publikacji z obszaru partycypacji społecznej młodzieży, źródeł finansowania działalności statutowej, a także współautor propozycji aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego o tematykę młodzieżową. Koordynator Programów: Mikrogranty NGO, a wcześniej Wrocławskiego Funduszu Małych Inicjatyw. Członek kapituły konkursowej Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego Miasta Wrocławia. Wraz z zespołem Domu Spotkań im. Angelusa Silesiusa laureat nagrody Pro Publico Bono dla najlepszej organizacji pozarządowej o zasięgu regionalnym. Za swoją działalność uhonorowany przez Sejmik Wojewódzki Odznaką Honorową „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego. Pasjonat gotowania, gier planszowych, dalekich i bliskich podróży, reportaży.Powrót do Aktualności →