Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Szkolenie: Prawa i obowiązki organizacji pożytku publicznego

Opublikowano w 8 kwietnia 2015 przez admin

Termin: 22 kwietnia 2015 r. (środa) godz. 16.00-20.00
Zapisy poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (do dnia 15.04.2015 r.)

Uczestnicy: przedstawiciele organizacji pozarządowych z siedzibą we Wrocławiu (ich członkowie,pracownicy, wolontariusze) lub osoby planujące założyć organizację pozarządową, zamieszkałe we Wrocławiu (w pierwszej kolejności będą kwalifikowani przedstawiciele organizacji pozarządowych).

Program szkolenia:

1. Zasady nabywania statusu organizacji pożytku publicznego:

a. wymogi statutowe

b. wymagania dotyczące zarządu

c. wymagania dotyczące organu nadzoru

2. Zasady prowadzenia działalności pożytku publicznego

a. działalność odpłatna

b. działalność nieodpłatna

c. działalność gospodarcza

3. Prawa organizacji pożytku publicznego

4. Obowiązki organizacji pożytku publicznego

5. Nadzór i kontrola nad organizacjami pożytku publicznego

6. Utrata statusu organizacji pożytku publicznego

7. Sprawozdawczość organizacji pożytku publicznego

Prowadzący: Monika Kowalczyk – radca prawny, od 12 lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi.Powrót do Aktualności →