Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Szkolenie: Przegląd źródeł finansowania organizacji pozarządowych

Opublikowano w 1 kwietnia 2016 przez admin

Termin: 19.04.2016 r. godz. 9:00-17:00
Szkolenie skierowane jest do organizacji pozarządowych/grup inicjatywnych działających na terenie Wrocławia do trzech lat od daty rejestracji/zawiązania.
Zgłoszenia poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 10.04.2016 r.

Program szkolenia:
Podział źródeł finansowania działalności NGO.
Pozadotacyjne źródła finansowania działalności.
Dotacje jako źródło finansowania projektów.
Zasady analizy dokumentów programowych.
Gdzie znaleźć informacje na temat programów dotacyjnych?
Przegląd źródeł finansowania projektów m.in. z zakresu rynku pracy, edukacji, wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, kultury, ekologii, sportu.

Prowadzący: Jacek Karasiński
Z wykształcenia prawnik. Od kilku lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi w zakresie pozyskiwania funduszy na działalność statutową. Posiada doświadczenie w tworzeniu i zarządzaniu projektami finansowanymi ze „środków unijnych”. Specjalizuje się w projektach z zakresu rynku pracy, kultury, ekologii, badań socjologicznych oraz zajmuje się obsługą prawną podmiotów III sektora.Powrót do Aktualności →