Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Szkolenie: Przegląd źródeł finansowania organizacji pozarządowych

Opublikowano w 25 września 2018 przez Ula Bandurowska

Termin: 10.10.2018, godz.9.00-17.00
Miejsce: Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3, Legnicka 65, 54-206 Wrocław

Szkolenie skierowane jest do organizacji pozarządowych, grup inicjatywnych oraz osób zainteresowanych założeniem organizacji pozarządowych z terenu Wrocławia.

Zgłoszenia poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 05.10.2018r.

Program szkolenia:

1. Podział źródeł finansowania działalności NGO.
2. Pozadotacyjne źródła finansowania działalności.
3. Dotacje jako źródło finansowania projektów.
4. Zasady analizy dokumentów programowych.
5. Gdzie znaleźć informacje na temat programów dotacyjnych?
6. Przegląd źródeł finansowania projektów m.in. z zakresu rynku pracy, edukacji, wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, kultury, ekologii, sportu.

Prowadzący: Jacek Karasiński

Z wykształcenia prawnik. Od kilku lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi w zakresie pozyskiwania funduszy na działalność statutową. Posiada doświadczenie w tworzeniu i zarządzaniu projektami finansowanymi ze „środków unijnych”. Specjalizuje się w projektach z zakresu rynku pracy, kultury, ekologii, badań socjologicznych oraz zajmuje się obsługą prawną podmiotów III sektora.Powrót do Aktualności →