Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Szkolenie „Przygotowanie Sprawozdania Finansowego NGO” -ODWOŁANE!!

Opublikowano w 24 listopada 2022 przez admin

Szkolenie JEST ODWOŁANE!

Szkolenie skierowane jest do organizacji pozarządowych, grup inicjatywnych oraz osób zainteresowanych założeniem organizacji pozarządowych z terenu Wrocławia.

Program szkolenia:
1. Podstawy sprawozdań finansowych dla NGO wg ustawy o rachunkowości i ustawy opp.
2. Możliwości dotyczące sprawozdań finansowych NGO
3. Omówienie sprawozdań dla NGO bez i z działalnością gospodarczą.
4. Sposób sporządzenia sprawozdań, plik xml, polityka rachunkowości.
5. Podpis oraz wysyłka sprawozdań do KAS i KRS.
6. Nowe uregulowania dotyczące sprawozdań finansowych w 2022 oraz zapowiadane zmiany na 2023 rok

Osoba prowadząca: Marcin Babiuch Magister ekonomii, absolwent studiów podyplomowych Finanse i rachunkowość. Uczestnik kursów i szkoleń księgowych, posiadający certyfikat samodzielnego księgowego. Od wielu lat związany z sektorem pozarządowym. Księgowy wielu fundacji i stowarzyszeń oraz spółdzielni socjalnych. Doradca organizacji pozarządowych w sprawach finansowo-księgowych a przede wszystkim za rozliczanie wydatków, kontrolę budżetów i kwalifikowalności kosztów oraz sporządzanie sprawozdań finansowych dotyczących realizowanych projektów.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest złożenie porozumienia o współpracy z Centrum Sektor 3.Powrót do Aktualności →