Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Szkolenie: Stowarzyszenia i Fundacje w roli podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

Opublikowano w 18 lutego 2019 przez Ula Bandurowska

Termin: 12.03.2019, godz.16.00-20.00
Miejsce: Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3, Legnicka 65, 54-206 Wrocław

Szkolenie skierowane jest do organizacji pozarządowych, grup inicjatywnych oraz osób zainteresowanych założeniem organizacji pozarządowych z terenu Wrocławia.

Zgłoszenia poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 05.03.2019 r.

Program szkolenia:
1.Zakres przedmiotowy zwolnienia z podatku
2.Warunki zastosowania zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych dla Fundacji i Stowarzyszeń – art. 17 ust. 1 pkt 4
3.Źródło przychodów Stowarzyszeń i Fundacji
4.Zwolnienie Fundacji i Stowarzyszeń posiadających status organizacji pożytku publicznego
5.Wydatkowanie dochodu na cel pośredni
6.Brak wydatkowania środków na cele statutowe – sposób wyliczenia podatku
7.Przykładowe wypełnienie deklaracji CIT

Osoba prowadząca: dr Monika Mucha

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, tytuł doktora nauk prawnych uzyskała w 2002r. Prawnik, doradca podatkowy nr 09739. Aktualnie prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego, jest wspólnikiem i współzałożycielem spółki Tax Advisors Group Sp. z o.o., Spółka Doradztwa Podatkowego we Wrocławiu oraz biura rachunkowego.

Autorka licznych publikacji książkowych z zakresu prawa podatkowego oraz licznych artykułów publikowanych m.in. na łamach: Monitora Podatkowego, Przeglądu Podatkowego, Przeglądu Sądowego, Przetargów Publicznych, Samorządu Terytorialnego, Finansów Publicznych. Pełniła też funkcję Redaktora Naczelnego czasopisma skierowanego do jednostek samorządu terytorialnego „Podatki w sektorze publicznym”.

Stały współpracownik renomowanych firm szkoleniowych np.: Infor, Stowarzyszenie Księgowych, Presscom, PTE, BDO. Prowadzi kursy dla kandydatów na księgowych, doradców podatkowych, biegłych rewidentów. Wykładowca prawa podatkowego uczestniczka licznych konferencji naukowych, wykładowca studiów podyplomowych.Powrót do Aktualności →