Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Szkolenie: Tworzenie oferty realizacji zadania publicznego

Opublikowano w 10 marca 2015 przez admin

Termin: 23.03.2015 r. godz. 14.00-20.00

Zapisy poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (do dnia 18.03.2015 r.)
Uczestnicy: przedstawiciele organizacji pozarządowych z siedzibą we Wrocławiu (ich członkowie, pracownicy, wolontariusze) oraz działający na rzecz mieszkańców Wrocławia, chcący złożyć, opracować ofertę konkursową lub ofertę w trybie 19 a.

Program szkolenia:

• Jak konstruować ofertę i jakie są główne elementy tworzenia projektu
• Jakie są wymogi ustawodawcy przy wypełnianiu oferty zadania publicznego
• Założenie konta w Generatorze Ofert Urzędu Miejskiego
• Ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem Generatora ofert Urzędu Miejskiego

Czego nauczysz się na warsztacie?
Podczas warsztatu nauczysz się podstawowych zasad tworzenia oferty, opracowywania projektu, wypełniać ofertę według wzoru oferty wymaganego przez ustawodawcę i administrację publiczną . Poznasz metodykę wypełniania oferty. Omówione zostaną zasady działania Generatora , spróbujemy wspólnie wypełnić ofertę w Generatorze i omówimy wersję pokazową.

Jak skorzysta na tym Twoja organizacja?
Tworzenie oferty zadania publicznego jest podstawową umiejętnością organizacji , która pozwala na pozyskiwanie funduszy na działalność statutową. Zdobędzie umiejętność opracowania projektu oraz aplikowania o środki samorządowe dzięki poznaniu oferty zadania publicznego, zdobędzie umiejętność wykorzystania Generatora ofert , co pozwoli na sprawniejsze zarządzanie ofertą , jej rozliczenie oraz ułatwi sprawozdawczość.

Prowadzący: Iwona Nowińska – doradca, specjalista ds. wspierania organizacji senioralnych i parafialnych oraz specjalista ds. współpracy z Gminą Wrocław i administracją publiczną. Od ponad 5 lat pracuje w Fundacji Umbrella, posiada kilkuletnie doświadczenie w tworzeniu ofert i projektów. Absolwentka Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Papieskiego Wydziału Teologicznego, Studiów Podyplomowych z zakresu Finansów i Bankowości AE w Krakowie oraz Studiów Podyplomowych na temat Życia i myśli Jana Pawła II w Krakowie (Wyższa Szkoła Europejska im.ks.Józefa Tischnera).Powrót do Aktualności →