Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Szkolenie: Tworzenie wniosków projektowych – poziom podstawowy

Opublikowano w 12 czerwca 2015 przez admin

Termin: 29.06.2015 (13.30-20.00) – 30.06.2015 (9.30-16.00)
Zapisy poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (do dnia 22.06.2015 r.)
Uczestnicy: przedstawiciele organizacji pozarządowych z siedzibą we Wrocławiu (ich członkowie, pracownicy, wolontariusze) lub osoby planujące założyć organizację pozarządową, zamieszkałe we Wrocławiu (w pierwszej kolejności będą kwalifikowani przedstawiciele organizacji pozarządowych).

Program szkolenia:
Dzień I:

1. Wstępny opis projektu- tworzenie fiszek projektowych
2. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu
3. Formułowanie celów projektu
4. Formułowanie działań w projekcie – system zadaniowy
5. Matryca logiczna jako sposób weryfikacji celów, działań i rezultatów projektu
6. Podstawowe zasady tworzenia budżetu projektu w systemie zadaniowym
7. Zarządzanie projektem i tworzenie Zespołu Projektowego poprzez analizę etapów realizacji projektu

Dzień II:

1. Klasyfikacja kryteriów wyboru projektów
2. Zasady wyboru projektów
3. Struktura wniosku o dofinansowanie projektu
4. Tworzenie własnego wniosku dotacyjnego
5. Najczęściej popełniane błędy formalne oraz merytoryczne

Prowadzący:
Jacek Karasiński
– z wykształcenia prawnik. Od kilku lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi w zakresie pozyskiwania funduszy na działalność statutową. Posiada doświadczenie w tworzeniu i zarządzaniu projektami finansowanymi ze „środków unijnych” w tym między innymi: POKL, IW Equal, ZPORR, SPO RZL, EOG, Kultura i inne.Powrót do Aktualności →