Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Szkolenie z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Opublikowano w 11 września 2014 przez admin

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych serdecznie zaprasza przedstawicieli dolnośląskich organizacji pozarządowych, nieprowadzących działalności gospodarczej na bezpłatne szkolenie.

Zakres szkolenia:

1. Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w obszarze obowiązków wynikających z jej zapisów dla organizacji pozarządowych m.in.

a) jakie sankcje grożą za niewykonanie lub naruszenie obowiązków wynikających z ustawy,

b) w jaki sposób się przed nimi uchronić,

c) jak prowadzić rejestr transakcji, a w jakich sytuacjach wyłączony jest obowiązek informowania o transakcjach objętych przepisami ustawy o przeciwdziałaniu.

2. Ustawy o promocji zatrudnienia – podstawowe zagadnienia.

Szkolenie ma na celu przekazanie uczestnikom wiedzy nt. obowiązków jakie ww. ustawy nakładają na organizacje pozarządowe. Szkolenie będzie prowadzone metodami warsztatowymi – uczestnicy będą mieli możliwość stworzenia własnej dokumentacji w zakresie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Adresatami szkolenia są: przedstawiciele/pracownicy/czki (w wieku do 64 roku życia) organizacji pozarządowych, nieprowadzących działalności gospodarczej i posiadających osobowość prawną z terenu powiatów wrocławskiego, górowskiego, milickiego, oleśnickiego, oławskiego, strzelińskiego, średzkiego, trzebnickiego, wołowskiego i M. Wrocławia.

Termin szkolenia: 29 września 2014 r. w godz. 9.00 – 16.00

Miejsce szkolenia: Wrocław, Pracownia Projektów Międzykulturowych „Zajezdnia”, ul. Legnicka 65

Koszty: Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Zapewniamy catering oraz materiały merytoryczne. Nie zapewniamy dojazdu na miejsce szkolenia.

Prowadząca: dr Magdalena Wasyłkowska – Michór, radca prawny, na co dzień współpracuje z dolnośląskimi organizacjami pozarządowymi. Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2007 r. prowadzi Kancelarię Prawną pn. Europejskie Centrum Obsługi Prawnej. W Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu prowadzi zajęcia dla aplikantów z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego i europejskiego prawa prywatnego międzynarodowego.

Zgłoś się już dziś! Prześlij wypełniony formularz zgłoszeniowy do dnia 19 września 2014r. wybierając jedną z trzech możliwości:

1. mailem na adres: dfop@dfop.org.pl

2. pocztą na adres: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, pl. Solidarności 1/3/5, pok. 319

3. faksem na nr 71 793 23 24.

Więcej informacji uzyskasz kontaktując się z Marią Mika tel. 71 793 23 24 oraz na stronie internetowej www.dfop.org.pl. Ilość miejsc jest ograniczona! Pierwszeństwo udziału w szkoleniu będą mieli przedstawiciele organizacji spełniających kryteria strategiczne wskazane w formularzu zgłoszeniowym. W przypadku większej ilości zgłoszeń decyduje kolejność ich nadsyłania.

 

 Powrót do Aktualności →