Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Szkolenie: Zarządzanie projektem społecznym w praktyce

Opublikowano w 13 maja 2022 przez Ula Bandurowska

Termin: 14.06.2022r., godz. 9:00- 17:00
Miejsce: Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3, Legnicka 65, 54-206 Wrocław

Szkolenie skierowane jest do organizacji pozarządowych, grup inicjatywnych oraz osób zainteresowanych założeniem organizacji pozarządowych z terenu Wrocławia.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest złożenie porozumienia o współpracy z Centrum Sektor 3.

Zgłoszenia poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 31.05.2022 r.

Podczas szkolenia poznasz:
1. Planowanie projektu w kontekście zarządzania projektem
2. Podstawowe dokumenty regulujące zasady zarządzania projektem
3. Podstawowe procedury niezbędne w procesie zarządzania projektem
4. Podstawowe narzędzia przydatne w zarządzaniu projektem
5. Zasady realizacji, dokumentowania i monitoringu działań projektowych
6. Zarządzanie budżetem i monitorowanie postępu finansowego projektu
7. Zarządzanie projektem partnerskim
8. Podstawowe zasady związane ze sprawozdawczością i kontrolą projektu

Osoba prowadząca: Jacek Karasiński
Z wykształcenia prawnik. Od kilku lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi w zakresie pozyskiwania funduszy na działalność statutową. Posiada doświadczenie w tworzeniu i zarządzaniu projektami finansowanymi ze „środków unijnych”. Specjalizuje się w projektach z zakresu rynku pracy, kultury, ekologii, badań socjologicznych oraz zajmuje się obsługą prawną podmiotów III sektora.

Szkolenie finansowane z budżetu Gminy Wrocław w ramach projektu pn. „Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3”.

Uwaga!
Udział w szkoleniach jest bezpłatny.
Zapraszamy do zapoznania się z warunkami uczestnictwa w szkoleniach określonymi w Regulaminie Centrum Sektor 3.
Aktualna oferta szkoleń znajduje się w aktualnościach oraz w kalendarzu szkoleń.Powrót do Aktualności →