Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

SZKOLENIE: Zasady prowadzenia księgowości w organizacji

Opublikowano w 2 grudnia 2015 przez admin

Termin: 14.12.2015 godz. 13.30-20.00 i 15.12.2015 godz. 9.30-16.00 (szkolenie dwudniowe)
Zapisy: poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (do dnia 09.12.2015r.).

Uczestnicy: przedstawiciele organizacji pozarządowych z siedzibą we Wrocławiu (ich członkowie, pracownicy, wolontariusze) lub osoby planujące założyć organizację pozarządową, zamieszkałe we Wrocławiu (w pierwszej kolejności będą kwalifikowani przedstawiciele organizacji pozarządowych).

Program szkolenia:

1. Sposób prowadzenia księgowości w organizacjach.

2. Uregulowania prawne prowadzenia księgowości w organizacji.
Cztery możliwe rozwiązania dotyczące rachunkowości w organizacjach pozarządowych w tym uproszczona ewidencja przychodów i kosztów dla organizacji o przychodach do 100 tysięcy od 2016 r.

3. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów – przykłady praktyczne.

4. Koszty i przychody w organizacji.

5. Polityka rachunkowości, sporządzanie i dostosowanie do potrzeb organizacji w tym:

– zakładowy plan kont – dostosowanie planu kont na potrzeby organizacji pozarządowych,

– obieg dokumentów – sporządzenie instrukcji.

6. Omówienie techniki księgowania „papierowo” i komputerowo.

7. Podstawowe operacje księgowe w organizacji nie prowadzącej działalności gospodarczej.

8. Sposoby wyodrębniania operacji gospodarczych przy realizacji projektów.

9. Przykłady praktyczne księgowania w uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów.

10. Przykłady praktyczne związane ze sporządzeniem sprawozdania finansowego jednostki mikro oraz z wypełnianiem uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów.

11. Podstawowe obowiązki organizacji – wobec ZUS i urzędu skarbowego.

12. Zatrudnianie pracowników, zleceniobiorców, wykonawców i wolontariuszy.

Prowadzący: Marcin Babiuch– Magister ekonomii, absolwent studiów podyplomowych Finanse i rachunkowość. Uczestnik kursów i szkoleń księgowych, posiadający certyfikat samodzielnego księgowego. Od wielu lat związany z sektorem pozarządowym. Księgowy wielu fundacji i stowarzyszeń oraz spółdzielni socjalnych. Doradca organizacji pozarządowych w sprawach finansowo-księgowych a przede wszystkim za rozliczanie wydatków, kontrolę budżetów i kwalifikowalności kosztów oraz sporządzanie sprawozdań finansowych dotyczących realizowanych projektów. Członek Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Powrót do Aktualności →