Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Szkolenie: Zasady prowadzenia księgowości w organizacji

Opublikowano w 23 kwietnia 2015 przez admin

Termin: 20.05.2015 godz. 13:30-20:00 , 21.05.2015 godz. 9:30-16:00 (szkolenie dwudniowe)
Zapisy: poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (do dnia 12.05.2015 r.)

Uczestnicy: przedstawiciele organizacji pozarządowych z siedzibą we Wrocławiu (ich członkowie, pracownicy, wolontariusze) lub osoby planujące założyć organizację pozarządową, zamieszkałe we Wrocławiu (w pierwszej kolejności będą kwalifikowani przedstawiciele organizacji pozarządowych).

Miejsce: ul. Legnicka 65, Wrocław

Program szkolenia:

  1. Sposób prowadzenia księgowości w organizacjach.
  2. Uregulowania prawne prowadzenia księgowości w organizacji.
  3. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych.
  4. Koszty i przychody w organizacji.
  5. Polityka rachunkowości, sporządzanie i dostosowanie do potrzeb organizacji:

a)  wycena aktywów i pasywów

b)  zakładowy plan kont – dostosowanie planu kont na potrzeby organizacji pozarządowych

c) obieg dokumentów – sporządzenie instrukcji

d) opis systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów

  1. Omówienie techniki księgowania „papierowo” i komputerowo.
  2. Podstawowe operacje księgowe w organizacji nie prowadzącej działalności gospodarczej.
  3. Sposoby wyodrębniania operacji gospodarczych przy realizacji projektów.
  4. Podstawowe obowiązki organizacji – wobec ZUS i urzędu skarbowego.
  5. Zatrudnianie pracowników, zleceniobiorców, wykonawców i wolontariuszy.

Prowadzący:

Marcin Babiuch– Magister ekonomii, absolwent studiów podyplomowych Finanse i rachunkowość. Uczestnik kursów i szkoleń księgowych, posiadający certyfikat samodzielnego księgowego. Od wielu lat związany z sektorem pozarządowym. Księgowy wielu fundacji i stowarzyszeń oraz spółdzielni socjalnych. Doradca organizacji pozarządowych w sprawach finansowo-księgowych a przede wszystkim za rozliczanie wydatków, kontrolę budżetów i kwalifikowalności kosztów oraz sporządzanie sprawozdań finansowych dotyczących realizowanych projektów. Członek Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

 Powrót do Aktualności →