Szkolenie „Aktywne narzędzia i techniki konsultacji oraz budowanie pozytywnego postrzegania się partnerów współpracy”

Konsultacje społeczne to sposób uzyskiwania opinii, stanowisk, propozycji itp. od instytucji
i osób, których w pewien sposób dotkną, bezpośrednio lub pośrednio, skutki proponowanych przez administrację działań.

Więcej →