Sale gimnastyczne dla NGO – Informacja Departamentu Edukacji oraz Biura Sportu i Rekreacji Urząd Miejski Wrocławia

W związku ze zbliżającym się nowym rokiem szkolnym, pragniemy poinformować, iż proces przyznawania godzin w ramach: „Bezpłatnego udostępniania, organizacjom pozarządowym, sal gimnastycznych przez szkoły prowadzone przez Miasto Wrocław, w godzinach pozalekcyjnych”, odbędzie się w tym roku na zasadach innych niż dotychczasowe.

Więcej →