Bezpłatne szkolenia realizowane przez Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Oferta szkoleń skierowana jest do wrocławskich organizacji pozarządowych lub spoza Wrocławia, które działają na rzecz mieszkańców Wrocławia.

Więcej informacji