Miejskie Centrum Wolontariatu zaprasza koordynatorów wolontariatu na dwudniowe szkolenie dotyczące zarządzania wolontariatem w organizacji

Współpraca w zespole i z zespołem wolontariuszy to wyzwanie. Jak zmotywować innych do działania? Czy każdy może być wolontariuszem? Jak planować pracę całego zespołu, aby przynosiło to wszystkim satysfakcję i radość? Jak pozyskać fundusze na realizację działań? Szkolenie dedykowane liderom, którzy już zajmują się koordynowaniem wolontariatu i tym, którzy na ta drogę chcą wkroczyć. Więcej →