Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Źródła finansowania podmiotów ekonomii społecznej i społecznie odpowiedzialne zamówienia

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w  pierwszym spotkaniu doradczym, które odbędzie się w dniu 25 lutego 2016 r. we Wrocławskim Zakładzie Aktywności Zawodowej przy ul. Litomskiej 10 we Wrocławiu,  w godz. 9.00-15.00.

Więcej →

Plan kariery ustal z doradcą zawodowym!

Doradca zawodowy pomoże ci w wyborze zawodu, znalezieniu pracy, określeniu własnych predyspozycji. Teraz możesz skorzystać z jego porad za darmo.

Więcej →