Smaki współpracy

W sferze wrocławskiego dialogu międzysektorowego końcówka roku 2016 upłynęła pod hasłem „Smaki współpracy”. Wśród tematów poruszanych pomiędzy organizacjami pozarządowymi szczególną uwagę poświęcano kwesti jednoczenia sił dla wspólnych celów.

Więcej →